MGF27122020_MAKKAL-SAKTI-7
Mohamad Hasan

KUALA LUMPUR – Kerajaan menjelaskan bagaimana Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) yang dibentangkan oleh perdana menteri baru-baru ini akan dibiayai.

Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, rancangan yang baik hanya akan menghasilkan impak terbaik dengan pembiayaan yang mapan.